งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(วิชาชีพครู) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
18 พ.ค. 2564


การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
17 พ.ค. 2564


ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหัวข้อ “เทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน และตำรา/หนังสือ”
12 พ.ค. 2564


มรภ.สงขลาประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
12 พ.ค. 2564


ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอออกสู่สถานประกอบการ 3 U JOBFAIR ONLINE 2021 BY JOBBKK
11 พ.ค. 2564


ความคุ้มครองสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โหลดแอพฯ MTL Click
11 พ.ค. 2564

Untitled Document

ข่าวผลงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล ลงพื้นที่ต่อเนื่องลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 R
07 เม.ย. 2564


นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย NSCIC2021
07 เม.ย. 2564


อาจารย์และนศ.ยางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564


อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
SKRU COVID - 19 NEWS

ราชภัฏสงขลาไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
20 เม.ย. 2564
มาตรการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ม.ค. 2564
มาตรการการศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
มาตรการการจัดกิจกรรมนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th