งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
รพ.ศิครินทร์ ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย
22 ก.พ. 2564


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ มหกรรมวิทยาศาสตร์ Sci&Tech Festival 2020 
22 ก.พ. 2564


ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 7
10 ก.พ. 256404 ก.พ. 2564


งานวันราชภัฏ
03 ก.พ. 2564


ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการด้านสมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02 ก.พ. 2564

Untitled Document

ข่าวผลงาน
มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาชุมชน  ต.ทุ่งลาน หนุนปลูกกาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ เพิมรายได้
16 ก.พ. 2564


โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ม.ราชภัฏสงขลา
15 ก.พ. 2564


รมต.ช่วยมหาดไทย ย้ำชัดปัญหาน้ำท่วมสงขลา ต้องคลี่คลาย
25 ม.ค. 2564


องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ผลิตสเปรย์แอลกอฮอลล์แจกจ่ายเพื่อนนักศึกษา ต้านโควิด
21 ม.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
มาตรการบริหารการศึกษาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการปฏิบัติตนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ม.ค. 2564
มาตรการการศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
มาตรการการจัดกิจกรรมนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th