งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
งดจอดรถทุกประเภทใต้หอประชุม 8-14 ธันวาคม 63
27 พ.ย. 2563


โรงเรียนสาธิต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
16 พ.ย. 2563


รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560
12 พ.ย. 2563


จอดผิดที่ ล๊อคจริง
12 พ.ย. 2563


งดการให้บริการสระน้ำชั่วคราว
09 พ.ย. 2563


มรภ.สงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
09 พ.ย. 2563

ข่าวผลงาน
ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล : ศูนย์การเรียนรู้คู่ท้องถิ่น
19 ต.ค. 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
15 ต.ค. 2563


“ทีมปันจักสีลัต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการแข่งขัน มหกรรรมเปิดเมืองกีฬา SONGKHLA SPORTS CITY
07 ต.ค. 2563

SKRU CALENDAR

01 ธ.ค. 2563

08.30 - 16.30 น.
หอประชุม 1
03 ธ.ค. 2563

09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
12 ธ.ค. 2563

วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2563 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
16 ธ.ค. 2563

รอบที่ 1 09.00 น. น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
มาตรการบริหารการศึกษาช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
มาตรการการจัดกิจกรรมนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
มาตรการการรับนักศึกษา ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
22 มิ.ย. 2563
Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th