c99 shell
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
Untitled Document
r57 shellc99 shellphp shell
     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th