สารประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อประกาศ
วันที่เริ่มประกาศ
 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 2016-08-18
 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 2016-06-21
 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 2016-06-21
 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 2016-02-24
 ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558 2015-11-10
 ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 2015-10-08
 ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558 2015-08-24
 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2558 2015-06-19
 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 2015-04-24
 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 2015-01-27
หน้า [1]
 
     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th