สารประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อประกาศ
วันที่เริ่มประกาศ
 ประจำวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 2016-09-09
 ประจำวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559 2016-09-07
 ประจำวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 2016-09-05
 ประจำวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 2016-09-02
 ประจำวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 2016-08-31
 ประจำวันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 2016-08-29
 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 2016-08-26
 ประจำวันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 2016-08-23
 ประจำวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 2016-08-19
 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 2016-08-18
 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 2016-07-07
 ประจำวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2559 2016-06-28
 ประจำวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 2016-04-05
 ประจำวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 2016-04-01
 ประจำวัน 31 มีนาคม 2559 2016-03-30
 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559 2016-03-29
 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2559 2016-03-10
 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2559 2016-03-07
 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2559 2016-03-04
 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2558 2015-10-02
 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2558 2015-09-30
 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558 2015-09-29
 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558 2015-09-22
 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2558 2015-09-16
 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2558 2015-09-03
 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558 2015-09-01
 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2558 2015-08-31
 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2558 2015-08-25
 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2558 2015-08-21
 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558 2015-08-19
หน้า [1][2][3][4]
 
     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
     โทรศัพท์ 074-260200-4
     URL - http://pr.skru.ac.th