งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวเด่น

นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Nirantar 2020


นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Nirantar 2020

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : http://bankaonews.com/?p=135824

ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th