งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวเด่น

เทคโนอุตฯ มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพ์ฟรี ซ้อมจริงก่อนออกฝึกงาน


เทคโนอุตฯ มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพ์ฟรี ซ้อมจริงก่อนออกฝึกงาน


ดาวน์โหลดไฟล์ :

link : https://siamrath.co.th/n/180113

ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th