งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชกอาณาจักร (คราวที่ 6)


สำนักงานจังหวัดสงขลา ขอแจ้งการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชกอาณาจักร (คราวที่ 6) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-10-06_164.pdf

link :

ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2563
โดย :
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th