งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2563


  จังหวัดสงขลา สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4/2563 ดังนี้

  • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งให้ทั่วถึง
  • วางแผนและเตรียมความพร้อมกำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่

 


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-02_174.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th