งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ด้วยห้องพักอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีห้องพักว่างจำนวน 1 ห้อง ดังนี้

  1. ห้องพักสายวิชาการ ครอบครัว เลขที่ 206 

ผู้สนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่งานบริการสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-05_178.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th