งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มรภ.สงขลา จัดให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563


  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ในงานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปในการเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึก จึงประกาศให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ ดังนี้

 1. จำหน่ายสินค้าประเภทร้านค้าให้บริการชุดเครื่องแบบและรองเท้า
  - กำหนดให้จำหน่าย วันที่ 11-13 ธ.ค. 63 อัตราค่าเช่าให้ผู้ประสงค์เช่าพื้นที่เป็นผู้เสนอราคา โดยเสนอราคาขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 2.  ร้านให้บริการแต่งหน้า ทำผม บัณฑิต
  - กำหนดให้ตั้งบูธ วันที่ 11-13 ธ.ค. 63 อัตราค่าเช่าให้ผู้ประสงค์เช่าพื้นที่เป็นผู้เสนอราคา โดยเสนอราคาขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 3. จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก จำนวน 2 จุด
  - กำหนดให้จำหน่าย วันที่ 14 ธ.ค. 63 อัตราค่าเช่าให้ผู้ประสงค์เช่าพื้นที่เป็นผู้เสนอราคา โดยเสนอราคาขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 4. จำหน่ายประเภทสินค้าและเครื่องดื่ม
  - กำหนดให้จำหน่าย วันที่ 14 ธ.ค. 63 อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 50 บาท

  ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-16_180.pdf

link :

ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th