งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต


  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระชารกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-18_181.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th