งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน


  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความหัวข้อ สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-27_185.jpg

link :

ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th