งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มรภ.สงขลา เปิดให้ร้านครุยเสนอให้บริการเช่าครุยแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563


  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการหาร้านครุยเพื่อให้บริการเช่าครุยแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลาในการเช่าชุดครุย ระหว่างวันที่ 11 - 19 ธันวาคม 2563 

  ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-27_186.pdf

link :

ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th