งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2564-2565


  ด้วยผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2562 - 2563 จะหมดวาระในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา ประจำปี 2564-2565

  โดยผู้สนใจสามารถรับเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ หน่วยธุรการ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (48) รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ที่แนบ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-30_189.pdf

link :

ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th