งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา ในสื่อ

หัวข้อข่าว แหล่งข่าว วันที่
จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อม การลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขององคมนตรี สยามรัฐ 19 ต.ค. 2563
นศ. “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” มรภ.สงขลา ถ่ายทอดสูตรสบู่จากตาลโตนด สู่ชุมชน บ้านข่าว 14 ต.ค. 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้าน พัฒนาทักษะอาชีพผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ชุมชนบ้านด่าน สยามรัฐ 14 ต.ค. 2563
มรภ.สงขลา ผนึกเครือข่ายวิสาหกิจฯ จัดค่าย “ศิลป์สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน” บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด สยามรัฐ 14 ต.ค. 2563
นศ.รัฐประศาสนศาสตรฯ มรภ.สงขลา ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง บ้านข่าว 05 ต.ค. 2563
นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER บ้านข่าว 02 ต.ค. 2563
มรภ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ บ้านข่าว 01 ต.ค. 2563
มรภ.สงขลา ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตรเครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ ผลงานประดิษฐ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร บ้านข่าว 01 ต.ค. 2563
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรฯ มรภ.สงขลา บรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านข่าว 01 ต.ค. 2563
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรฯ มรภ.สงขลา บรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านข่าว 01 ต.ค. 2563
มรภ.สงขลา พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปจิ้งหรีด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ยกระดับผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ 30 ก.ย. 2563
“มรภ.สงขลา” ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน สยามรัฐ 25 ก.ย. 2563
อาจารย์ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา คว้าชนะเลิศอันดับ 2 ภาพสีน้ำออนไลน์นานาชาติ สยามรัฐ 24 ก.ย. 2563
“มรภ.สงขลา” ผนึก 14 องค์กร ร่วมแก้ปัญหา-พัฒนาชายแดนใต้ สยามรัฐ 21 ก.ย. 2563
เทคโนอุตฯ มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพ์ฟรี ซ้อมจริงก่อนออกฝึกงาน สยามรัฐ 11 ก.ย. 2563
มรภ.สงขลา นำน้องปล่อยปู ปลูกป่า สร้างจิตอาสารุ่นใหม่ บ้านข่าว 09 ก.ย. 2563
หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา ผนึก อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมป้องกันเเละควบคุมโรคเอดส์ในสถานศึกษา บ้านข่าว 09 ก.ย. 2563
มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ “สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากร” บ้านข่าว 03 ก.ย. 2563
คณะครุฯ มรภ.สงขลา ประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านข่าว 31 ส.ค. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มคิดฯ ฝึกทักษะสื่อสารสร้างสรรค์ บ้านข่าว 27 ส.ค. 2563
หน้า 1 2 3
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th