งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา ในสื่อ

หัวข้อข่าว แหล่งข่าว วันที่
ในหลวง พระราชทานปริญญาบัตรมรภ.สงขลา พระราชินี ทรงรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มติชน 16 ธ.ค. 2563
ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง! 4 องค์กรภาครัฐ - เอกชน ร่วมผลักดันนวัตกรรมการศึกษา ด้วย Digital Platform "Plearnbook" RYT9 16 ธ.ค. 2563
ม.อินเดียเชิญ‘ศิลปะ’มรภ.สงขลา เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติออนไลน์ ข่าวสด 13 ธ.ค. 2563
ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ มรภ.สงขลา รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ใช้องค์ความรู้ทางพอลิเมอร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน-ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม บ้านข่าว 10 ธ.ค. 2563
เทิดทูนเหนือเกล้า กษัตริย์เจ้าเกษตรการ” จากบทพระราชนิพนธ์กรมสมเด็จพระเทพฯ สู่มิติรสเพลงไทย มรภ.สงขลา บอกเล่าโครงการหลวง สยามรัฐ 05 ธ.ค. 2563
มรภ.สงขลา สวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ บ้านข่าว 04 ธ.ค. 2563
อว. จับมือ มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา 5 ตำบล นศ./ประชาชนทั่วไป/บัณฑิตจบใหม่ สมัครด่วน-13 ธ.ค.นี้ บ้านข่าว 04 ธ.ค. 2563
มรภ.สงขลา จัดแสดงผลงานทางดนตรี มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 7 เทิดทูนเหนือเกล้า กษัตริย์เจ้าเกษตรการ วันที่ 8 ธ.ค.นี้ บ้านข่าว 30 พ.ย. 2563
สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ตัวแทนไทย เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติออนไลน์ สยามรัฐ 26 พ.ย. 2563
มรภ.สงขลา อบรมจัดการงานวิจัยแบบออนไลน์ มุ่งหวังให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพยุคใหม่ แนวหน้า 24 พ.ย. 2563
มรภ.สงขลา” ผนึก 7 ภาคี พัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก สยามรัฐ 22 พ.ย. 2563
คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล บ้านข่าว 18 พ.ย. 2563
มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฟ้นหานักศึกษาต้นแบบ “เพชรครุศาสตร์” บ้านข่าว 17 พ.ย. 2563
"มรภ.สงขลา" เปิดสอนว่ายน้ำฟรี! ช่วงปิดเทอม สยามรัฐ 14 พ.ย. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ผนึก ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร MOU จัดประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 12 พ.ย. 2563
โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา รับสมัครนักเรียนระดับก่อนพื้นฐาน กิมหยง 09 พ.ย. 2563
อาจารย์-นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา แทคทีมโชว์ผลงานนิทรรศการ Nirantar สยามรัฐ 08 พ.ย. 2563
องคมนตรี เยือน มรภ.สงขลา เปิดอบรม “สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม” สยามรัฐ 05 พ.ย. 2563
ผศ.บัณฑิตา วรศรี อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการนานาชาติ ออนไลน์ บ้านข่าว 30 ต.ค. 2563
หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา เตรียมความพร้อมทำ MOU ภาคีเครือข่าย บ้านข่าว 28 ต.ค. 2563
หน้า 1 2 3 4
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th