งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

“ทีมปันจักสีลัต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการแข่งขัน มหกรรรมเปิดเมืองกีฬา SONGKHLA SPORTS CITY  ขอแสดงความยินดี กับ 2 นักกีฬาทีมปันจักสีลัต มรภ.สงขลา ที่คว้า 2 รางวัล ประเภทร่ายรำเดี่ยว การแข่งขันปันจักสีลัตชายหาดชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา ในมหกรรรมเปิดเมืองกีฬา SONGKHLA SPORTS CITY ได้แก่

  1. นายอามีน ตาเย๊ะ นักศึกษาชั้น 4 สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รางวัลรองชนะเลิศ)
  2. นายอัลฟะห์มี ปะจู นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง)

ควบคุมทีมโดย
ดร.จีรนันท์ แก้วมา (ผู้ฝึกสอน)
ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต (ผู้จัดการทีม)
07 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th