งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

จอดผิดที่ ล๊อคจริง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีมาตรการควบคุมวินัยการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษา บุคลากร ปฏิบัติตามกฎจราจรของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยล็อคล้อหากจอดในพื้นที่ห้ามจอด

  ด้วยความปรารถนาดีจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  เครดิตภาพ นางสาวจันทกานต์ พลเพชร นักศึกษาจิตอาสาวินัยจราจร
12 พ.ย. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th