งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น  ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์" รับโล่ประทานจาก พันโท เหม่อมเจ้า นวพรรษ์ ยุคล (ผู้แทนพระองค์) ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 


Download File : data/128444798_203598681298077_568258883240462284_n.jpg

04 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th