งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

นายเอกมาศ รับรางวัล สยามนครีศรีสโตยนายเอกมาศ สงสว่าง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา เข้ารับรางวัล "สยามนครีศรีสโตย" ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปัน ปีที่ 2 สาขาสื่อสารมวลชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น โดย ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่
07 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวผลงาน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th