งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University

ขับขี่รถภายในมหาวิทยาลัยโปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอชี้แจงการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยโปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
01 ก.พ. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th