งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ข่าวผลงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล ลงพื้นที่ต่อเนื่องลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยนวัตกรรม 3 R
07 เม.ย. 2564

นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย NSCIC2021
07 เม.ย. 2564

อาจารย์และนศ.ยางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยา มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
02 เม.ย. 2564

รุ่งนภา แสงสินธ์ นศ.พิเศษ มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนภาคใต้แข่งขันวาดภาพระบายสี แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10
28 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะชุมชน ด้วยการจัดการขยะตามหลัก 3 R
27 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา บริการชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม สอนแต่งหน้าเพื่อการแสดง แก่คณะรำวงเวียนครก กลุ่มรักสุขภาพชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
27 มี.ค. 2564

กิจกรรมค่ายภาษาไทย ฝึกทักษะการสอนภาษาไทยสู่ชั้นเรียนจริง
16 มี.ค. 2564

โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์ ครั้งที่ 2
16 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา พัฒนากาแฟโรบัสต้า สร้างอัตลักษณ์กาแฟท้องถิ่น เตรียมถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร อ.คลองหอยโข่ง
16 มี.ค. 2564

มนุษย์มด มรภ.สงขลา หนุนวิสาหกิจชุมชนท่าหิน ดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่ธุรกิจไม้อัจฉริยะ หมอโหนด ต้าน ตึง
09 มี.ค. 2564

มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาชุมชน  ต.ทุ่งลาน หนุนปลูกกาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ เพิมรายได้
16 ก.พ. 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ม.ราชภัฏสงขลา
15 ก.พ. 2564

รมต.ช่วยมหาดไทย ย้ำชัดปัญหาน้ำท่วมสงขลา ต้องคลี่คลาย
25 ม.ค. 2564

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ผลิตสเปรย์แอลกอฮอลล์แจกจ่ายเพื่อนนักศึกษา ต้านโควิด
21 ม.ค. 2564

มรภ.สงขลา เปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวฯ ชุมชนต้นแบบ จ.สตูล
14 ม.ค. 2564

นิเทศศาสตร์ วจก. คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16
29 ธ.ค. 2563

นายเอกมาศ รับรางวัล สยามนครีศรีสโตย
07 ธ.ค. 2563

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น
04 ธ.ค. 2563

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล : ศูนย์การเรียนรู้คู่ท้องถิ่น
19 ต.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
15 ต.ค. 2563

อาจารย์ครุศาสตร์ รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
08 ต.ค. 2563

“ทีมปันจักสีลัต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการแข่งขัน มหกรรรมเปิดเมืองกีฬา SONGKHLA SPORTS CITY
07 ต.ค. 2563

"ในน้ำมีปลา ในราชภัฏสงขลา..มีนาข้าวเกษตรอินทรีย์"
03 ต.ค. 2563

ผศ.ดร.ทวีสิน รับรางวัลข้าราชการดีเด่น จากกระทรวง อว.
18 ก.ย. 2563
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th