งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
Untitled Document

ข่าวผลงานรมต.ช่วยมหาดไทย ย้ำชัดปัญหาน้ำท่วมสงขลา ต้องคลี่คลาย
25 ม.ค. 2564

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มรภ.สงขลา ผลิตสเปรย์แอลกอฮอลล์แจกจ่ายเพื่อนนักศึกษา ต้านโควิด
21 ม.ค. 2564

มรภ.สงขลา เปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวฯ ชุมชนต้นแบบ จ.สตูล
14 ม.ค. 2564

นิเทศศาสตร์ วจก. คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16
29 ธ.ค. 2563

นายเอกมาศ รับรางวัล สยามนครีศรีสโตย
07 ธ.ค. 2563

ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น
04 ธ.ค. 2563

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมศาสตร์พระราชา "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล : ศูนย์การเรียนรู้คู่ท้องถิ่น
19 ต.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตฯ และปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
15 ต.ค. 2563

อาจารย์ครุศาสตร์ รับรางวัลผู้สอนดีเด่น
08 ต.ค. 2563

“ทีมปันจักสีลัต มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลการแข่งขัน มหกรรรมเปิดเมืองกีฬา SONGKHLA SPORTS CITY
07 ต.ค. 2563

"ในน้ำมีปลา ในราชภัฏสงขลา..มีนาข้าวเกษตรอินทรีย์"
03 ต.ค. 2563

ผศ.ดร.ทวีสิน รับรางวัลข้าราชการดีเด่น จากกระทรวง อว.
18 ก.ย. 2563
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th