งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นข้าราชการเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-03-15_1120.pdf

link :

ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2566
โดย : กัญญาพัชร เซ่งเอียง
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th