งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
สารประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา ในสื่อ

หัวข้อข่าว แหล่งข่าว วันที่
อว. ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมฯ ฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมงานวิจัย สร้างความภาคภูมิใจรากเหง้าท้องถิ่น กิมหยง 23 มิ.ย. 2564
มรภ.สงขลา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรมประชาสัมพันธ์ 17 มิ.ย. 2564
มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ปริญญาโท หลักสูตรครุฯ สาขาวิชาหลักสูตรเเละการสอน 15-20 มิ.ย.นี้ บ้านข่าว 15 มิ.ย. 2564
มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. บ้านเมือง 14 มิ.ย. 2564
มรภ.สงขลา ติวเข้มภาษาอังกฤษอาจารย์ นำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 11 มิ.ย. 2564
มรภ.สงขลา ร่วมเก็บขยะบนเกาะแมว บ้านเมือง 08 มิ.ย. 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมศิษย์เก่า-นศ. ปลูกกาแฟร่วมยาง พัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน สมิหลา ไทมส์ 30 พ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ขานรับพันธกิจ อว. จัดกิจกรรมบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์ 28 พ.ค. 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ทำกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว แจกเจลล้างมือ-ให้ความรู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค บ้านข่าว 25 พ.ค. 2564
“รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น
ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางลดต้นทุนการขนส่งยางพารา สมิหลา ไทมส์ 21 พ.ค. 2564
คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้ เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 20 พ.ค. 2564
คณะเกษตร มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “สานฝันธุรกิจ Coffee” บ้านเมือง 19 พ.ค. 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำทีมจิตอาสาทำเค้กกล้วยหอม มอบทีมแพทย์ รพ.สนาม ส่งกำลังใจรับมือโควิด-19 สมิหลา ไทมส์ 17 พ.ค. 2564
มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม นศ.ภาคปกติ-กศ.บป.บรรเทาความเดือดร้อนช่วง COVID-19 ระบาด กิมหยง 14 พ.ค. 2564
ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เชิญชมคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online Concert” เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 05 พ.ค. 2564
อธิการฯ มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการผ่าน โปรแกรม ZOOM เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 30 เม.ย. 2564
​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา เปิดรับบทความลงวารสารฉบับปฐมฤกษ์ กิมหยง 23 เม.ย. 2564
มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 20 เม.ย. 2564
มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “รุ่งนภา แสงสินธ์” นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ เดอะ รีพอร์ตเตอร์ ไฟว์ 19 เม.ย. 2564
มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ กิมหยง 10 เม.ย. 2564
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th