งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวปฏิบัติที่ดี สนับสนุบการเรียนการสอน การให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน หน่วยโสตฯ


แนวปฏิบัติที่ดี สนับสนุบการเรียนการสอน การให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน หน่วยโสตฯ


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2020-11-12_1182.pdf

link :

ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th