งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์


คู่มือปฏิบัติงานวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-01-31_1183.pdf

link :

ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2566
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th