งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-05-26_1243.pdf

link :

ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
โดย : กัญญาพัชร เซ่งเอียง
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th