งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media ของบุคคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2566


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media ของบุคคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2566


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-06-19_1299.pdf

link :

ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2566
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th