งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการรถสกู้ตเตอร์ไฟฟ้า GCOO ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการรถสกู้ตเตอร์ไฟฟ้า GCOO ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-09-11_1418.pdf

link :

ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2566
โดย : กัญญาพัชร เซ่งเอียง
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th