งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ขอเชิญร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2023-09-18_1432.pdf

link :

ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2566
โดย : กัญญาพัชร เซ่งเอียง
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th