งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จดหมายชี้แจงรายละเอียดการให้บริการฟรีสำหรับสกู๊ตเตอร์ GCOO


จดหมายชี้แจงรายละเอียดการให้บริการฟรีสำหรับสกู๊ตเตอร์ GCOO


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2024-02-05_1662.pdf

link :

ประกาศวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : กัญญาพัชร เซ่งเอียง
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th