งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การจองใช้ห้องของอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบจองห้องออนไลน์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์การจองใช้ห้องของอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมโครงการอบรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบจองห้องออนไลน์ https://cc.skru.ac.th/reserve/


ดาวน์โหลดไฟล์ : 2022-11-14_906.pdf

link :

ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
โดย : ธีรภัทร์ มณีเกษร
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th