งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "วิศวกรสังคม"เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ
ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "วิศวกรสังคม" ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท เปิดรับผลงานทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดได้ที่ลิงก์ https://www.skru.ac.th/news_skru/file/2021042901/upfile/1704439772.pdf

ข้อมูลจาก นายศุภกร หนูสม กองพัฒนานักศึกษา
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์
29 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th