งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กำหนดเวลาปิดประตู 2 ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  กำหนดเวลาปิดประตู 2 ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จะเปิดให้บริการเวลา 06.00 - 18.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
29 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th