งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup (GSB Micropreneur Academy) ประจำปี 2564  โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)” สามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79

แบบฟอร์มรายละเอียดผลงาน

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคาร 2 ชั้น 1 หรือ E-mail : skru-ubi@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 080-5390924-093-5831375Link : https://drive.google.com/file/d/1E45pxj6nKLhnhu6Pzdla6XXz856O6igk/view?fbclid=IwAR0XeZ84iQZ0IpGzdaQ2EZc-SvIaFafYnbY43LmyTjDsZ2ujzczyw2LF0QM
30 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th