งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญรับชมบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online Concert”  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญรับชมบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต “Satit String Ensemble Online Concert” ผ่านช่องทาง เพจ facebook “สาธิต สตริง อองซอมเบิล” https://www.facebook.com/satit.string ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป


Download File : data/180100375_895071481335723_7434678544988034637_n.jpg
Link : https://www.facebook.com/satit.string
06 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th