งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอออกสู่สถานประกอบการ 3 U JOBFAIR ONLINE 2021 BY JOBBKK3 U JOBFAIR ONLINE 2021 BY JOBBKK
     ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนอออกสู่สถานประกอบการ  ส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีงานทำ ในกิจกรรม 3 U JOBFAIR ONLINE 2021 BY JOBBKK ระหว่างวันที่่ 24 - 28 พ.ค. 2564 ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือการจัดกิจกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด  ลงทะเบียนและสร้างประวัติส่วนตัวล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2564 ได้ที่ https://www.jobbkk.com/register/resumeLink : https://www.jobbkk.com/register/resume
11 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th