งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาที่ปรากฏด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
24 พ.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th