งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญลงทะเบียนรับสิทธิความคุ้มครองจากการแพ้วัคซีน  ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับสิทธิความคุ้มครองโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนรับประกันแพ้วัคซีน 1,000,000 สิทธิ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลิงก์ลงทะเบียนรับสิทธิ์คลิกที่นี่ https://bit.ly/2T3H0G1
 
ข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลาLink : https://bit.ly/2T3H0G1
10 มิ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th