งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม ชิงเงินรางวัล 200,000 บาทขอเชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "วิศวกรสังคม" ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท เปิดรับผลงานทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 

อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดได้จากเอกสารที่แนบLink : https://www.skru.ac.th/news_skru/file/2021042901/upfile/1704439772.pdf
18 มิ.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th