งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เตรียมพบกับโรงยิมเนเซียมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทำการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมแห่งใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการบุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565
06 ก.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th