งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญนักวิจัย ครู-อาจารย์ ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ขอเชิญนักวิจัย ครู-อาจารย์ ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 มูลค่ารวม 5.5 ล้านบาท

-รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
-เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2564

ดาน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.ttsf.or.th/news-release/annouce-applications-awards-grants-2564/Link : https://www.ttsf.or.th/news-release/annouce-applications-awards-grants-2564/
10 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th