งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลากพระและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลากพระและเล่นเพลงเรือแหลมโพธิ์ ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดนารังนก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 


Download File : data/ลากพระทางน้ำ.jpg

01 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th