งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขยายเวลาการรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา(ส่วนลดค่า 50%) มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้อีกครั้งสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันขอรับสิทธิ์ ก่อนจะส่งข้อมูลให้กระทรวง อว. ต่อไป

  • ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการยืนยันการรับสิทธิ์ ของ มรภ.สงขลา คลิก https://regis.skru.ac.th/skru_rebate
  • ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. (พรุ่งนี้) เวลา 10.00 น. - 24 ส.ค. 2564เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน)  เท่านั้น


Link : https://regis.skru.ac.th/skru_rebate
20 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th