งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กิจกรรมทักษะไกลเพื่อพัฒนานักศึกษาพิการในศตวรรษที่ 21สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมทักษะไกลเพื่อพัฒนานักศึกษาพิการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM 
13 ส.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th