งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

PEA รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สำนักงานใหญ่

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

http://internpea.herokuapp.com/

#SKRUCONNECT #PEA #SKRU Link : http://internpea.herokuapp.com/
01 ก.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th