งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างเรียนภายในมหาวิทยาลัยกองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างเรียนภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564-เดือนกันยายน 2565 นักศึกษาที่สนใจโปรดกรอกข้อมูลเพื่อสมัครตามลิงก์ด้านล่าง
--------------------------------------------------
https://forms.gle/8jkc646wvAHCDG9S7
------------------------------------------------
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ ในการทำงาน
3.ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 40 บาท ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด
--------------------------------------------------
ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

--------------------------------------------------
ข้อมูลจาก เพจกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : อภิญญา สุธาประดิษฐ์ 

#SKRUCONNECT : เชื่อมโลกการสื่อสาร ไร้ขีดจำกัดLink : https://forms.gle/8jkc646wvAHCDG9S7
03 ก.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th