งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ SWOT เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ SWOT เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570 ตั้งแต่วันที่ 10 - 17  กันยายน 2564  ได้ที่ QR Code ดังภาพด้านล่าง และที่ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/117Link : http://shorturl.skru.ac.th/yourls/117
09 ก.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th