งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สนว.ขอเชิญคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุคเพจ ARIT OF SKRU
23 ก.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th