งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิดตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ ธนาคารออมสิน ได้จัดทำข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากรของหน่วยงาน ธนาคารจึงขอเสนอสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด รายละเอียดดังเอกสารแนบLink : https://www.thansettakij.com/general-news/498744
08 ต.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th