งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดการให้บริการสระน้ำใหญ่ชั่วคราว  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง สระว่ายน้ำ(ใหญ่) จึงของดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม เป็นต้นไป ส่วนสระว่ายน้ำ(เล็ก) ยังให้บริการปกติ
05 ต.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th